top of page

När Skillingaryds Manskör bildades 1958 som sångcirkel i ABF, så var det väl inte så många som trodde att cirkelverksamheten skulle hålla på i 60 år till. En framgångsrik verksamhet som blivit uppskattad både inom och utom Sveriges gränser.

Initiativtagare var Paul Magnusson och vid upptaktsmötet 30 oktober 1958 hade sex man kommit som var intresserade av manskörsång. Dessa voro förutom Paul Magnusson även Ingvar Stork, Åke Sköld, Per-Olof Åberg, Karl-Erik Doolk och Bror Windell. Kort därefter kom även Arne Nykvist, Curt Svenningson, Hugo Andersson, Stig Weijhed och Curt Elghag med i kören.
Körens förste ordförande blev Paul Magnusson, till sekreterare valdes Ingvar Storck och som kassör utsågs Karl-Erik Doolk.

 

Curt blev dirigent

Vid starten var det flera olika personer som övade med kören innan Curt Svenningson åtog sig uppdraget som körens musikaliske ledare och dirigent.
Denna syssla hade Curt för övrigt inte mindre än 30 år. Kören har för närvarande ett 25-tal sångare från Skillingaryd med omnejd. Bland annat kommer det 11-12 sångare från Vaggeryd. Ett mycket bra samarbete med stämningen i topp. 

Första framträdandet
Körens första framträdande hölls i NTO lokalen våren 1959 vid ABF:s kursavslutning, Konsums årsmöte i soldathemmet, Metalls Jubileum, Fotoklubbens årsmöte och De äldres syföreningsauktion på Frälsningsarmen.

Första större framträdandet
Manskörens första större framträdande hade man vid midsommarfesten på Grönelund 1960 där förutom kören även Max Hansen framträdde inför tusentalet åhörare. 

Skaffade uniform
1961 skaffade sig kören sin första uniform. En anledning till detta var att kören blev inbjuden att sjunga på en kryssningstur med ”Prins Bertil”. En resa som gick med båt från Halmstad och ner mot danska kusten och åter till Halmstad. 
Kavajernas färg blev blå och byxorna grå, samt silverfärgad slips till en vit skjorta.
Framträdandet på båten blev mycket lyckat och kören fick en förfrågan att sjunga vid en stor Aarhus-fest samt vid en kryssning till Tyskland. Tyvärr blev dessa framträdande inte av.. 

Firade med Lyran
1963 hade kören sitt femårsjubileum som firades tillsammans med musikkåren Lyran som var 30 år. Detta skedde i Sporthallen i Skillingaryd uti en fullsatt lokal. 

Utlandsresa
1965 var det dags för körens första större framträdande i utlandet. Det skedde i Hamburgs Musikhall tillsammans med Huskvarna Hembygdskör och Schubertkören från Hamburg samt stor orkester. Konserten hölls inför 1500 begeistrade personer som inte gav sig förrän kören fick sjunga extranummer.
Som avslutning sjöng körerna Landkjendning av Edvard Grieg, tillsammans med Hamburger Statsoper orchester. Konserten gavs sedan i repris uti en fullsatt Skillingaryds Sporthall. Utan stor orkester men med pianoackompanjemang av Lars Pettersson och solosång av David Zimmergren i Landkjendning. 

Ny resa till Tyskland
1968 hade kören en jubileumsresa till Hamburg och Lybeck. Där besöktes bland annat Hansateatern, Hagensbecks djurpark och Planten und Blohmen. Kören sjöng vid ett flertal tillfällen under resan bland annat i Vedel. Även körens fruar deltog i resan som skedde under fyra upplevelserika dagar 22-26 maj. 

Sjöng för döva...
1969 sjöng kören för ett 25-tal dövblinda som var på kurs på Stiftsgården Tallnäs. En ganska säregen upplevelse tyckte vi som trodde att vi sjöng för döva öron. Kursledaren talade dock om att med morderna hjälpmedel kan de syn- och hörselskadade tillgodogöra sig sången genom att dels känna vissa vibrationer från densamma, dels att de kvinnliga kursledarena översatte sångerna för varandra med sitt speciella handspråk. 

Invigning i Skillingehus 1971
Den 14 mars 1971 var kören med om att inviga teaterscenen på Skillingehus med en konsert tillsammans med Sångarbröderna från Jönköping. En fullsatt salong gav körerna sitt bifall.

Berlin 1973
Efter en lång rad av framträdande på hemmaplan hade kören även engagemang i utlandet bland annat i Berlin 1973 i Svenska Kyrkan samt gemensamma konserter med Huskvarna Hembygdskör i Hamburg. Samma år sjöng Skillingaryds Manskör i Värnamo sporthall inför ett par tusen åhörare där även välkände Gunnar Sträng talade och akrobatgruppen Snubblarna från Skillingaryd deltog. 

 

Konsert i Finland
1976 framträdde manskören tillsammans med Huskvarna Hembygdskör vid en utomhuskonsert i Valkeakoski i Finland. Valkeakoski var för övrigt vänort till staden Huskvarna.

Samarbete med Huskvarna
Samarbetet med Huskvarnakören har varit stort under många år och ett flertal konserter har de båda körerna haft förutom de nämnda både i Sverige och utomlands. Kören firade sitt 20-årsjubileum tillsammans med Huskvarnakören med en konsert i Skillingehus år 1978. 

Curt fick kulturpris

När Vaggeryds kommun delade ut kulturstipendie för första gången 1979 så var körens ledare Curt Svenningson en av stipendiaterna. De övriga var Nathan Boberg och Gustav Andersson från Vaggeryd. Tre mycket välmeriterade stipendiater som förutom äran även fick dela på stipendiesumman 10.000 kronor. 

Allsångskvällar
I början av 80-talet arrangerade kören ett flertal populära allsångskvällar i Skillingehus och ett flertal av Skillingaryds församlingar och musikgrupper var inbjudna. Alla kvällarna var det fullsatt i lokalen. Även i Vaggeryd i Centrumlokalen har kören haft ett antal allsångskvällar som rönt ett stort intresse. I dessa medverkade bland andra Storbandet och Skolorkestern.

Taubekonserter 1988
I mars 1988 hade man uppskattade Taubekonserter både i Skillingaryd och Vaggeryd. Under hösten var det en stor 30-årshögtid som firades både i Skillingehus och i Centrumlokalen. Även 1990 hade man konserter med Taube-melodier med anledning av 100-årsminnet av Evert Taubes födelse.

 

Vid invigningar
Otaliga är de gånger som kören ställt upp vid invigningar av olka slag bland annat sporthallsinvigning, Musikestraden vid Götastrand, Skillingaryds torg, Skillingehus teatersalong, skulturavtäckningar med mera.

Curt avgick
När Curt Svenningson avgick som körledare efter 30 år, övertog Peter Wiberg från Norrahammar den ansvarsfulla sysslan. Han var även kantor i Bondstorp varför ett fint samarbete odlades med Bondstorp kykokör. Många fina framträdande hade körerna tillsammans och både Skillingaryds och Bondstorps kyrka brukade vara fullsatta vid dessa tillfällen.

Katarina – ny dirigent
Nästa dirigent var en kvinna och det var Katarina Svensson som då övertog denna syssla. Hon fick en riktig rivstart då hon tillträdde hösten 1991. Efter endast några dagars ledarskap fick hon dirigera kören vid IOGT/NTO:S jubileumshögtid i Centrumlokalen i Vaggeryd.

 Resa till Berlin 1993
Efter ett tio-tal vårframträdanden gjorde kören en oförglömlig resa till Berlin 1993, där man höll konsert i Kaiser Wilhelms Kirke. Katarina hann även med att dirigera kören vid ett par konserter i Finland först i Jyväskylä och sedan i Åbo. Förutom dessa framträdarna i utlandet sjöng kören vid de traditionella konserterna som kören som vanligt ställde upp på.

Vid ett bröllop
Vad som inte var traditionellt var körens framträdande då Helena Friberg och Jerry Ericsson gifte sig i Tofteryds kyrka. Kören fick även sjunga när dirigenten Katarina Svensson och Lasse Lundgren vigdes i Byarums kyrka.

Jenny från Marås
En kort men populär sejour som dirigent hade Jenny Anne Svensson ifrån Marsås utanför Gnosjö. Vi hann under denna korta tid ha ett fint samarbete med kören i Marås.

Georg Almlöf
Näste dirigent i kören blev vice dirigenten Georg Almlöf som ställde sig i spetsen för kören 1996, då föregående dirigenten Jenny Anne hade fått anställning som kantor uppe i Junsele. Detta har han gjort med den äran och kören har haft många fina framträdande under Georgs tid som dirigent.

 

Besök i Polen
Hösten -97 var kören i Stettin i Polen och hade konserter i Chatedralen och på Hotell Radisson. En mycket fin och välupplagd resa. Senare på hösten framträdde kören tillsammans med Robert Wells och St. Olofs brass i ett mer än fullsatt Skilligehus.

 

Jubileumsåret
Nu planerar Manskören för ytterligare framträdande under jubileumsåret 1998. Närmast är det ett framträdande på Frälsningsarmen i Skillingaryd, två kyrkoframträdanden i Svenarum och Skillingaryd, förutom det ordinarie vårprogrammet i Skillingaryd och Vaggeryd samt vid Nationaldagen.

 

Med Robert Wells
Till hösten är det inplanerat ytterligare en konsert tillsammans med Robert Wells och St. Olofs brass i Skillingehus. Förutom detta skall kören ha en jubileumskonsert den 14 november med ett mycket omväxlande program.

 

Mats blev dirigent
Mats Ogell blev körens nye dirigent hösten 1998, då förre dirigenten Georg Almlöf inte kunde leda kören på grund av bristande tid. I och med Mats inträde som dirigent i kören har även vi kommit in i dataåldern. Han spelar in stämmor och arrangemang i sin dator för att kören lättare ska kunna öva in de olika stämmorna. Hans engagemang lovar mycket gott i framtiden.

 

Sjunger in våren
Skillingaryds Manskör har varje år villigt ställt upp vid Valborgsmässofirandet, 1:a maj och Nationaldagen den 6 juni. Vid 1: maj har kören sällskap av Frälsningsarmens Hornmusikkår och Missionsförsamlingens Blåsorkester. Då spelar man och sjunger man in våren på Skillingaryds torg. De senare brukar även medverka vid firandet av Nationaldagen i Hembygdsparken i Skillingaryd.

 

 

Nio framträdande
1997 hade kören inte mindre än nio framträdande i samband med Valborg och 1:a maj. Vid de senare tillfällena sjunger kören inte bara vid de offentliga arrangemangen utan även vid kommunens olika vårdinrättningar och instutioner.
Skillingaryds Manskör har för övrigt medverkat i Jönköpingsradion P 4 i olika radioprogram. Detta har skett vid ett flertal tillfällen, både i och utanför studion i Jönköping.

 20 gånger om året
Kören har i genomsnitt haft ett 20-tal framträdande per år. Sammanlagt har kören alltså haft cirka 800 framträdende sedan starten 1958. Inte illa av en studiecirkel som verkat som sådan i 40 år.

 

1999

Framträdanden genomförs i vanlig ordning med Valborg och Första Maj liksom Nationaldagen på Skillingaryds Hembygdspark.  En återkomst av succén från 40-årsjubileumet  görs på Attilas 15-årsjubileum där kören gör Manskören i damkläder bringar stor förnöjsamhet.

 

Jazzkafe 2000  

Kören medverkar  vid ett Jazzcafe´ på Fenix tillsammans med Gota Stream Big Band. En Julkonsert i egen regi genomförs på Skillingehus Teatersalong. Under året gör Skillingaryds Manskör en resa till Göteborg och ser After Shaw och Galenskaparna.

 

Nationaldagen

Många prominenta gäster har gästat Skillingaryds Hembygdspark och 2001 är inget undantag.  Birgit Friggebo håller talet under festligheterna där  Skillingaryds Manskör medverkar som tradition under åren.

 

Vårkonsert

I Skillingaryds kyrka genomförs som vanligt en vårkonsert, men första gången utan Missionskyrkans Blåsorkester. Denna gång genomförs den tillsammans med gitarristen Daniel Johansson. Många kända vårsånger framfördes både av Daniel och av kören.

 

Pubafton

P-O:s lada blir platsen för den första Pubkvällen som genomförs i manskörens regi. Det blir ett lyckat arrangemang som nu har blivit en tradition. Vårkonserten i Skillingaryds Kyrka genomförs tillsammans med Ellek Jazz.

 

Galakväll

Kören medverkar vid en galakväll på Folkets hus i Vaggeryd tillsammans med Gota Stream Big Band, Hilma Olsson och Peter Arnoldsson. Detta år 2004 avlider vår mångårige och förste dirigent Curt Svenningsson..

 

Julen i Toner

Kören medverkar i Tofteryds kyrka tillsammans med Frälsningsarméns Hornmusikkår, Anne-Mari Svensson, Sune Toftgård och Julkören i ”Julen i Toner”.

 

Hedersmedlem

Åke Sköld slutar sjunga i kören efter 48 år och blir invald som Hedersmedlem (som kuriosa han har medverkat vid Nationaldagen/Svenska Flaggans dag i 45 år detta år 2006). Körens initiativtagare Paul Magnusson avlider till stor saknad för kören. En vårkonsert genomförs i Vaggeryds Missionskyrka . Pubkvällen i körens regi flyttas till Folkets hus i Vaggeryd och vi vinner en ny publik som stortrivs av arrangemanget.

 

Tjernobylbarnens vänner

Stor höstfest i IOGT-NTO lokalen Skillingaryd där kören medverkar för Tjernobylbarnens vänner och insamlandet av pengar till deras verksamhet. .

 

Blomsterarrangemang

Skillingaryds Manskörs 50-års jubileum hedras av Parkförvaltningen i Vaggeryds kommun med ett stort och fint Blomsterarrangemang i hörnet Åkersvägen – Sturegatan i  Skillingaryd. Vårkonserten flyttas till Folkets hus i Vaggeryd där vi uppträder tillsammans med Ellek Jazz. Vi kan ta ut svängarna lite extra vid denna föreställning som uppskattas.

 

50-års jubileum

28 november 2008 firade Skillingaryds manskör sina 50 år. En mycket uppskattad jubileumskonsert hölls på Skillingehus. Konserten, som varade i 2,5 timmar, bjöd på ett varierat och överraskande program. Manskören tillsammans med fruar, flickvänner, döttrar, svärmödrar framförde flera sånger. Bl.a. "En kväll i juni" och med Martina Österdahl som solist "Gabriellas sång". Frälsningsarméns Hornmusikkår spelade ABBA.s "Waterloo"! Kulturskolan med Staffan Boberg i spetsen spelade "Digiloo" och "Take me to your heaven". 25 st Magnus Uggla på scen, i form av Manskören, sjöng "Fula gubbar". Kompet bestod av Micko Ylinikka på gitarr, Christer Glenvik på trummor, Jerry Erksson på piano och Mats Ogell på bas.

 

 

 

2008 avslutades med framträdanden i Bondstorps kyrka och i Tofteryds kyrka

 

2009

Vårkonsert i en fantastiska Byarums kyrka med en underbar akustik, en bra början på Våren. Traditionsenligt var kören naturligtvis på plats vid Grönelund, Sventakulla, Torget i Skillingaryd, Sörgården och Furugården för att sjunga in våren.

 

Nationaldagen

Förutom Skillingaryds Hembygdspark fick kören detta år en inbjudan till Byarums Hembygdsgård för att fira Nationaldagen med sång, vilket uppskattades.

 

Manskörsåret 2009

Avslutades i Bondstorps Kyrka med adventssånger vilket är ytterligare en tradition för kören.

 

2010 startade med Johan Stengård

Skillingaryds Arena blev platsen dit kören tillsammans med Frälsningsarmens Hornmusikkår från Skillingaryd och Jönköping samt deras kör gjorde ett mycket uppskattat framträdande inför en stor publik. Johan Stengård och hans "The Great Band Quartett" tillsammans med körerna gjorde många låtar tillsammans En milstolpe för Skillingaryds Manskörs historia. 

 

Lihkören Linköping

Till Linköpings universitet och  Manskören "Lihkören" gick resan för  Skillingaryds Manskör. Samövning av vårsånger stod på programmet. Ett uppskattat besök för båda körerna. "Lihkörens" dirigent Hans Lundgren drillade oss och fick många goda tips.

Ett mycket uppskattad kväll som avslutades med sång-mat-dryck. Vi åkte oerhört stärkta hem och gjorde nog vårt bästa Valborg någonsin. 

 

Vårkonserter 2010

Insjungningen av våren, avslutades i Vaggeryds kyrka med en konsert, vilket var mycket uppskattat av publiken (och även av oss i kören) Det var slutklämmen av vårens framträdanden.

De föregicks av sångframträdanden i Skillingaryd och Vaggeryd vid Valborg och Första Maj.

  

Nationaldagen

Skillingaryds Manskör medverkade som vanligt i Skillingaryds Hembygdspark.

 

Båttur

Våren avslutades på böljan den blå. En tur med M/S Nya Skärgården på Vättern som höljdes in i dimma. Inget kan dock förhindra kören från att ha roligt tillsammans. Andre basarna hade ordnat ett trevligt program som uppskattades av oss övriga i kören tillsammans med våra respektive.

 

Frälsningsarmen i november

Den 14 november genomförde Manskören tillsammans med Ellek Jazz ett uppskattat program på Frälsningsarmén i Skillingaryd. Många nya sånger arrangerade av vår körledare Mats Ogell. Man skulle kunna kallat det "August Söderman meets Charlie Parker" Martina Österdahl från Frälsningsarmen i Skillingaryd medverkade även med solosång. Skillingaryds Manskör har tidigare samarbetat med både Ellek Jazz och Martina, och vi gör det gärna igen.

 

2010 Avslutning

Eftersom traditionen med advent i Bondstorp bröts detta år så beslutade kören att besöka våra äldreboende i kommunen. Vi besökte Furugården, Talludden och Sörgården och sjöng advent och julsånger i manskörsarrangemang. Bertil "i Göljås" Gunnarsson medverkade med diktläsning där nämnas bör Viktor Rydbergs ”Tomten”. Ett program som vi nog återupprepar nästa år till advent, vilket våra äldre uppskattar.

 

Historiken är sammanställd av Ingvar Stork (de första 40 åren) och Ingmar Magnusson.

bottom of page